Algemene voorwaarden Tasting Art
(Alicia Winters Galería)

De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op al het aanbod van Tasting Art (Alicia Winters Galería) en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Tasting Art (Alicia Winters Galería) en de klant.

Wij adviseren je (hieronder beschreven als de klant) deze goed door te lezen en te bewaren door ze op te slaan of uit te draaien, zodat je ze later nog kunt raadplegen.

Opgesteld op 6 september 2015.

1. Identiteit ondernemer

Ondernemer: Alicia Winters Galería (Tasting Art is een handelsnaam van Alicia Winters Galería)
KvK-nummer Arnhem: 54995078
Btw-nummer: NL8515.21.368B01
E-mailadres: info@tastingart.com
Telefoonnummer: (026) 351 73 44 of 06-16298233
Eigenaar: Alicia Winters, Joep Winters
Kantooradres: Walstraat 60 6811 BD Arnhem

Op de website van Tasting Art wordt online kunst verkocht. Het is een onlinegalerie, onderdeel van de fysieke galerie Alicia Winters Galería. Alicia Winters Galería houdt kantoor op bovenstaand adres. Daar kunnen onder andere afspraken worden gemaakt voor de bezichtiging van kunstwerken of het ophalen van kunstwerken. De kunstwerken zijn daar aanwezig.

2. Bestellen kunstwerk en aanvaarden van de overeenkomst

 1. De kunstwerken bestel je door het onlinebestelformulier in te vullen op de website www.tastingart.com/webshop.
 2. Op het bestelformulier wordt de totaalprijs van je aankopen getoond (inclusief belasting indien van toepassing en exclusief bezorgkosten).
 3. Op het bestelformulier geef je aan of je het werk zelf ophaalt (dat is gratis), of bezorgd wilt hebben (bezorgkosten van werken onder de €500 zijn voor rekening van de klant, deze vind je niet op het bestelformulier, wel op de factuur).
 4. Als je de bestelling hebt afgerond heb je daarmee het aanbod via elektronische weg aanvaard.
 5. Vervolgens ontvang je per e-mail een bevestiging van je bestelling.
 6. Daarna volgt (na contact over de levering indien van toepassing) de factuur per mail.
 7. Mocht je een kunstwerk hebben besteld dat gelijktijdig tijdens een evenement wordt verkocht, dan vervalt je bestelling.

3. Het aanbod

 1. Wanneer we in deze voorwaarden spreken over kunstwerk, werk of product, dan bedoelen we daarmee een kunstwerk dat te koop wordt aangeboden op www.tastingart.com.
 2. Wij doen ons best om alle kunstwerken waarheidsgetrouwe en foutloos op de website te zetten. Bij elk werk staat een foto en een omschrijving van het werk, dat wil zeggen: prijs, titel, formaat, materiaal, kunstenaar en eventueel een jaartal of oplagenummer.
 3. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor fouten in de tekst op de website of afwijkingen in kleur. Het kan zijn dat kleuren op een scherm anders uitvallen dan in het echt.
 4. Niet alle werken zijn ingelijst, wanneer het wel is ingelijst staat dat erbij geschreven.

4. Ophalen

Indien je het werk wilt ophalen dan geef je dit aan op het bestelformulier en dan neemt Tasting Art (Alicia Winters Galería) contact met je op om een afspraak te maken. Ophalen kan in de galerie in Arnhem (Walstraat 60) of op een nader te bepalen locatie in Amsterdam. Na ontvangst van betaling kun je op afspraak het werk komen ophalen.

5. Bezorgen

Indien je het kunstwerk bezorgd wilt hebben, geef je dit aan op het bestelformulier en dan neemt Tasting Art (Alicia Winters Galería) telefonisch contact met je op om de levering af te stemmen. Bezorgkosten van werken onder de €500 zijn voor rekening van de klant. Tasting Art (Alicia Winters Galería) bezorgt het bij je indien mogelijk. Indien een ander transport nodig is om het werk te bezorgen, doet Tasting Art (Alicia Winters Galería) een prijsopvraag bij een transporteur. Tasting Art (Alicia Winters Galería) informeert je over de bezorgprijs en indien je per mail of telefonisch bevestigd akkoord te gaan met de bezorgkosten dan heb je de bezorgkosten aanvaard. Als je je kunstwerk in het buitenland wilt laten bezorgen dan zijn de bezorgkosten voor rekening van de klant, ook voor werken van boven de €500. Tasting Art (Alicia Winters Galería) zoekt naar een zo goed en goedkoop mogelijke verzendmogelijkheid.

6. Betaling

Je ontvangt van ons per mail de factuur voor betaling, daarop zijn ook de eventuele bezorgkosten gespecificeerd. Je betaalt voordat je het kunstwerk ophaalt of voordat het wordt bezorgd. Betalen doe je door het bedrag binnen 7 kalenderdagen over te maken op het rekeningnummer wat vermeld wordt op de factuur.

7. Levertijd

De geschatte levertijd is afhankelijk van verschillende factoren, maar meestal maximaal 10 werkdagen. Wij doen onze uiterste best om deze levertijd te halen. Toch kan het onverhoopt een keer voorkomen dat we het werk niet in de geschatte tijd leveren, bijvoorbeeld omdat we afhankelijk zijn van de bezorgdienst. Mocht dat voorkomen dan word je daarover zo snel mogelijk geïnformeerd.

8. Retourneren 14 kalenderdagen

Mocht je toch niet tevreden zijn met het kunstwerk dan kun je het retourneren en krijg je het aankoopbedrag (en de eventuele bezorgkosten) van het kunstwerk terug.

 1. Graag horen wij zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen dat je het wilt retourneren. Dit doe je door te mailen naar info@tastingart.com, wij nemen vervolgens zo spoedig mogelijk telefonisch contact met je op om de retourzending af te stemmen.
 2. Risico en kosten voor de retourzending zijn voor de klant.
 3. De kosten voor de heenzending en het aankoopbedrag krijg je binnen 14 dagen na ontvangst van je retourmelding teruggestort. Behalve wanneer het werk dan nog niet ontvangen is op het retouradres, dan wordt het bedrag zo spoedig mogelijk na ontvangst op retouradres overgemaakt.
 4. Wanneer het gaat om kunstwerken die niet met de TNT Post zijn verzonden, nemen wij telefonisch contact met je op om het retourneren af te stemmen. Voor het kunstwerk zoeken we een passende retourmethode; hetzelfde of vergelijkbaar met hoe het werk bij je is gekomen.
 5. – Werken die met TNT Post verzonden zijn, stuur je terug in originele verpakking (indien mogelijk en anders zorg je voor vergelijkbare verpakking) en aangetekend en met track and trace.
  – Werken die je plat/liggend ontving, stuur je weer plat/liggend terug. Deze werken mag je niet opvouwen of oprollen en in een koker verzenden ter voorkoming van beschadiging.
  – Werken die je opgerold in een koker ontving stuur je wel in dezelfde (maat) koker weer terug.
 6. Tasting Art (Alicia Winters Galería) stuurt je het adres voor retour per mail. Dit is omdat niet alle kunstwerken naar hetzelfde adres geretourneerd kunnen worden.
 7. Wij vinden het prettig als je het werk zo spoedig mogelijk retourneert. Maar in elk geval uiterlijk 14 kalenderdagen na de bedenktijd moet het werk ontvangen zijn op het door Tasting Art (Alicia Winters Galería) verstrekte adres.

9. Ga zorgvuldig om met kunstwerk en verpakking tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd (14 dagen vanaf ontvangst) – en voor goed behoud van je kunstwerk ook daarna – ga je zorgvuldig om met het kunstwerk en het verpakkingsmateriaal.

 1. Behandel het zoals je er in een winkel/galerie mee om zou gaan.
 2. Pak het werk voorzichtig uit en probeer er geen vingerafdrukken op te maken (met name op de voorkant). Wanneer je een foto, beeld of ingelijst werk (tijdelijk) op de grond zet, doe dit dan voorzichtig en leg er een schone deken onder zodat het niet kan krassen.
 3. Plaats het werk niet op een plek waar de zon er dagelijks op schijnt.
 4. Plaats het werk niet op een plek waar grote temperatuurswisselingen zijn, een goede temperatuur is rond de 18 graden.
 5. Plaats het werk niet in een te vochtige ruimte of op een vochtige muur.
 6. Maak een kunstwerk nooit zelf schoon met een schoonmaakmiddel. Raadpleeg de galerie of een ander deskundige op dit gebied.
 7. Houd kinderen en/of huisdieren weg van het werk.
 8. Kunstwerken kunnen alleen – indien dat redelijkerwijs mogelijk is – in oorspronkelijke nieuwstaat worden geretourneerd (zonder beschadiging).

10. Aansprakelijkheid

 1. In geval van bezorgen ligt het risico (vernietiging, verlies, beschadiging van het kunstwerk) voor de heenzending bij Tasting Art (Alicia Winters Galería).
 2. Op het moment dat de klant het werk in ontvangst heeft genomen (zelf ophalen of bezorgd bij de klant) dan gaat het risico (vernietiging, verlies, beschadiging van het kunstwerk) over naar de klant. Dat geldt ook voor de eventuele retourzending mocht je het werk willen retourneren. De klant kan nooit voor meer dan de oorspronkelijke verkoopprijs aansprakelijk worden gesteld.

11. Overmacht

 1. In geval van – wat redelijkerwijs kan worden verstaan onder – overmacht, waardoor Tasting Art (Alicia Winters Galería) niet in staat is haar verplichting na te komen aan de klant, dan wordt die verplichting opgeschort gedurende de termijn dat de overmachtstoestand duurt. Indien de overmachtstoestand 6 maanden heeft geduurd dan hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder recht op vergoeding van schade, kosten of rente.
 2. Onder overmacht valt in elk geval: oorlog of vergelijkbare omstandigheid, natuurramp, ziekte van de galeriehouder, tekortschieten van transporteurs, brand, explosie, slecht weer, blikseminslag, overstroming, boycot, staking, oproer, bezetting, blokkade.

12. Garantie

  1. Deze voorwaarde is van toepassing indien er sprake is van een klant die niet handelt vanuit zijn beroep of bedrijf. Indien er door Tasting Art (Alicia Winters Galería) een aparte garantie op de kunstwerken wordt gegeven geldt dit voor alle type klanten.
  2. Tasting Art (Alicia Winters Galería) staat er voor in dat de kunstwerken voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
  3. Een door Tasting Art (Alicia Winters Galería), fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst al heeft en kan inroepen.
  4. Eventuele gebreken aan het kunstwerk of verkeerd geleverde kunstwerken dient de klant binnen 14 kalenderdagen per e-mail aan Tasting Art (Alicia Winters Galería) te melden.
  5. Garantie geldt niet indien:
   – de klant de geleverde kunstwerken zelf gerepareerd/bewerkt heeft;
   – de geleverde kunstwerken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld (te veel zonlicht, grote temperatuurwisselingen, water en dergelijke) of onzorgvuldig behandelt, of in strijd zijn met de aanwijzingen van Tasting Art (Alicia Winters Galería) met betrekking tot een zorgvuldige omgang met kunst (zie ook punt 9 van de algemene voorwaarden).
   – de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen.
  6. Indien Tasting Art (Alicia Winters Galería) de klacht gegrond acht, worden na overleg met klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is de door de klant betaalde prijs van het kunstwerk.

13. Klacht

Heb je een klacht over het werk dat je bij Tasting Art (Alicia Winters Galería) hebt gekocht? Informeer ons dan per mail info@tastingart.com. Wij zullen samen met je kijken of er een passende oplossing mogelijk is.

Translate »